woensdag 4 december 2019 12:30-13:30 uur

Het Sweelinck Kamerkoor o.l.v. studenten koordirectie van het Conservatorium van Amsterdam met een internationaal kerstprogramma.

 

Concerten in de Oosterkerk

Minstens drie keer per maand is er een gratis concert in de Oosterkerk. Op één zondagmiddag van de maand een koffieconcert en op de eerste dinsdagavond en één vrijdagmiddag van de maand treden (oud-)studenten van het Conservatorium van Amsterdam op. Deze concerten worden naast subsidie van de Werkgroep Kunst & Cultuur Oostelijke Binnenstad mogelijk gemaakt door uw vrijwillige bijdrage.

Uitvoerenden