Michael Buynsters, coördinator van Strategische Alliantie Jonge Mantelzorg, huurt het glazen kantoor in de noordhoek van de Oosterkerk.

Zie zijn website voor meer informatie: https://www.jmzpro.nl/de-alliantie/

“Mijn zusje heeft een verstandelijke beperking en kreeg samen met mijn ouders veel ondersteuning van allerlei instanties. Vaak werd ik als broer daar niet in meegenomen, terwijl ik daar wel baat bij zou hebben gehad. Als coördinator van de Strategische Alliantie Jonge Mantelzorg zet ik mij met passie in voor de verbetering van de positie en ondersteuning van jonge mantelzorgers, zodat ook zij gezien en gesteund worden.”