zaterdag 25 juni 2016 20:15-22:00 uur
Het AUK Kamerkoor o.l.v. Alfrun Schmid zingt ‘Oorlog en vrede’
A cappella muziek rondom het thema oorlog en vrede, met onder meer La guerre van de zestiende-eeuwse Franse componist Clément Janequin, Da Pacem domine van de Spaanse renaissancecomponist Sebastián Raval, de negenstemmige Missa pro victoria van zijn land- en tijdgenoot Tomás de Victoria, en uit eigen onze tijd werken van Tormis, Tippett, Whitacre en het fameuze Da Pacem van Arvo Pärt.
Zaterdag 25 juni, aanvang 20.15 uur.
Zondag 26 juni, aanvang 15.15 uur.
Toegangsprijs 12 euro (10 euro met kortingspassen)

Uitvoerenden