Stichting

De Stichting Oosterkerk heeft ten doel:
a. het beheren van de Oosterkerk, gelegen aan de Kleine Wittenburgerstraat te Amsterdam, in opdracht van- en in samenspraak met de eigenaar van het gebouw;
b. het bevorderen, restaureren en in stand houden van de Oosterkerk en haar historische inventaris, waaronder met name het Van Oeckelen-orgel uit het jaar 1871;
c. het bevorderen van de openstelling en het gebruik van de Oosterkerk met een accent op activiteiten die zijn georganiseerd door of zijn gericht op de nabijgelegen buurt, waaronder mede wordt begrepen de Oostelijke Eilanden en de Kadijken;
d. het bevorderen van de bekendheid van de Oosterkerk, haar historische inventaris en haar geschiedenis bij een groter publiek; en
e. het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande in de ruimste zin verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
Zij beoogt geen winst.

Bestuur

De Stichting Oosterkerk kent een bestuur dat momenteel vier leden telt:

  • Henk Verhoef (voorzitter)
  • Gert Eijkelboom (penningmeester)
  • Chris van der Veer
  • Hendrik Loosman

Bureau

Het bureau van de Stichting Oosterkerk werd gevormd door:

  • David Weber
  • Nanny Roed Lauridsen