Antoinette Lohmann

Violiste

In de Oosterkerk:

Biografie

Antoinette Lohmann (Amsterdam 1969) studeerde viool, altviool en barokviool aan het Conservatorium van Amsterdam. Zij is actief geweest op uiteenlopende muzikale terreinen, van salonmuziek tot Argentijnse tango, van muziektheater tot hedendaagse muziek en van barok- tot volksmuziek. Als freelancer heeft Antoinette met talloze ensembles en orkesten gewerkt.

Tegenwoordig is ze vooral actief op het terrein van de historisch geïnformeerde uitvoeringspraktijk, op viool en altviool. Daarnaast legt zij grote interesse aan de dag voor minder gangbare instrumenten, zoals de viola d’amore, de viola pomposa en de tenorviool. Zij heeft een voorkeur voor onbekend repertoire, met een speciale voorliefde voor Nederlands repertoire. Sinds enige jaren is zij ook een pleitbezorger van nieuw gecomponeerde muziek voor oude instrumenten. Zij bracht cd’s uit met onder meer de sonates voor piano en viool van Joseph Martin Kraus, van Margarethe Danzi, fagotkwartetten van Franz Danzi en Franz Krommer, composities van Belle van Zuylen en 17e-eeuws Nederlands repertoire.

In 2008 richtte Antoinette haar eigen groep op, Furor Musicus, waarmee ze verschillende opnamen uitbracht, zoals de vioolsonates opus 1 & 2 van de 18e-eeuwse Nederlandse barokcomponist Jacob Nozeman en een cd met bewerkingen en reconstructies van werk van J.S. Bach. Onlangs verscheen Phantasia Musica, een cd met onbekend 17e-eeuws Duits en Oostenrijks repertoire, die lovend is ontvangen.

Antoinette is sinds 2003 als docent barokviool, -altviool en historische documentatie verbonden aan het Utrechts Conservatorium en is daarnaast ook de kerndocent van de Afdeling Historische Uitvoeringspraktijk aldaar. Sinds 2017 is ze hoofdvakdocent barokviool aan het Conservatorium van Amsterdam. Een paar maanden per jaar is zij actief betrokken bij de ontwikkeling van de historische uitvoeringspraktijk in Zuid-Afrika, zowel in de concertpraktijk als in het onderwijs. Zij geeft regelmatig cursussen in binnen- en buitenland.