Barokensemble Eik en Linde

In de Oosterkerk:

Biografie

Het ensemble werd opgericht in 2000 in de bovenzaal van het gelijknamige café in de Amsterdamse Plantagebuurt. Het bestaat uit musici die elkaar gevonden hebben in hun liefde voor de barokmuziek en hun streven deze uit te voeren op een manier die zoveel mogelijk recht doet aan de bronnen. Zij spelen op oude instrumenten of kopieën daarvan. Sinds 2003 is Franc Polman artistiek leider en concertmeester.

Franc Polman

De belangrijkste activiteit is het organiseren van eigen projecten. In deze projecten liet Eik en Linde zich het laatste decennium inspireren door twee programmalijnen: ‘Amsterdam, muzikale navel van Europa’ en ‘De Europeaan Haydn’. In de toekomst houdt Eik en Linde deze programmalijnen in principe vast, maar wordt ook contact gelegd met andere kunstvormen. Vorig seizoen werd zo in ‘Ach, dass ich Wassers gnug hätte’ de Duitse dichtkunst uit het begin van de 20e eeuw verbonden met de 18e eeuwse Duitse toonkunst. Programma’s met beeldende kunst zitten in de pen.

Vorig seizoen was Eik en Linde te horen in de productie ‘Don Giovanni anno 1815’ in samenwerking met Barokopera Amsterdam. Er waren 13 voorstellingen verspreid over negen provincies.

Eik en Linde streeft ernaar om op te treden in kleinere plaatsen, waar een ensemble van dergelijke omvang niet vaak te horen is. Een ander speerpunt is om verbinding te leggen met de jeugd door muziekscholen en jongeren bij haar projecten te betrekken. Hierin heeft Eik en Linde vorig jaar een partner gevonden: de Nederlandse Bach Academie, met wie zij afgelopen voorjaar de Matthäus Passie van Bach vijfmaal uitvoerden met groot artistiek succes. Komend seizoen wordt, naast in dit meesterwerk, ook met de NBA samengewerkt in een productie van de JP-small, een versie van de Johannes Passie van Bach van één uur speciaal voor middelbare scholieren, waarin in interactie met de scholieren ook naar de actuele wereld wordt gekeken.

Eik en Linde begeleidt ook diverse koren in het oratorium- en andere koorrepertoire.