In memoriam Ada van Wermeskerken

Ada van Wermeskerken (Rotterdam 13 maart 1942 – Amsterdam 11 augustus 2015) was als bewoonster van de Oostelijke Eilanden erg actief in de buurt.

Jaren geleden kwam ze bij ons, de Stichting Oosterkerk, vragen of het mogelijk was een aantal lezingen te geven in de kerk over de geschiedenis van de VOC en opgravingen op Kattenburg. Al snel bleek dat zij naast de rijke historie van De Eilanden, net als wij, een bijzondere passie had voor de schoonheid van de kerk en het orgel. Dat resulteerde in een zeer vruchtbare samenwerking, waarin zij kans zag, naast bovengenoemde lezingen, een aantal mooie en goed bezochte tentoonstellingen in de kerk te organiseren, waaronder:

  • 350 jaar Oostelijke Eilanden.
  • 340 jaar Oosterkerk.
  • Cor Jaring 75 jaar, foto’s uit de beginperiode van de fotograaf en geboren Eilander.
  • Hongerwinter 1944/1945, waarin werd belicht dat de dominee van de Oosterkerk samen met de pastoor van de Sint-Annakerk er voor zorgde dat er voor alle bewoners van de Oostelijke Eilanden, ongeacht geloofsovertuiging, extra voedseltransporten kwamen: die samenwerking was een uniek gebeuren in die tijd.

Mede dankzij Ada is de kwetsbare zandstenen gedenksteen aan de voorgevel van de kerk, die daar aan herinnert, vervangen door een replica. Het origineel kreeg een plekje in de Oosterkerk. Daar wordt sindsdien jaarlijks in het kader van de 4 mei herdenking een krans gelegd door kinderen van een basisschool in de buurt.

Ook organiseerde zij een emotionele bijeenkomst van oud buurtbewoners die de hongerwinter hadden meegemaakt en daarover vertelden.

Ada vond door haar innemende persoonlijkheid altijd de juiste mensen om haar te helpen bij het realiseren van haar ideeën. De resultaten van haar inspanningen zijn nog altijd te zien als vaste tentoonstelling rondom de glazen kantoren in de kerk.

Behalve haar belangstelling voor geschiedenis hield ze veel van muziek. Ze zong in het Vierwindenkoor, bezocht regelmatig de concerten in de Oosterkerk en bracht daar ook posters voor rond.

Anderen zullen haar ook kennen wegens haar betrokkenheid bij de herinrichting van het plein achter de kerk.

Op dinsdag 18 augustus hebben wij samen met familie en vrienden afscheid van haar genomen in de door haar zo geliefde Oosterkerk en is zij van daaruit naar haar laatste rustplaats op de Nieuwe Oosterbegraafplaats gebracht. We zullen haar, zowel als persoon als actief vrijwilliger met een unieke inbreng, erg missen.

Lyda Schulken
Oud-voorzitter Stichting Oosterkerk