Artikel: ‘De Oosterkerk – Stalpaert en de mate der Modullen’

Lees hier het artikel dat Henk Verhoef (voorzitter van de Stichting Oosterkerk) over de Oosterkerk schreef voor het maandblad van Amstelodamum. Het Genootschap Amstelodamum stelt zich ten doel de kennis en de belangstelling voor het verleden en heden van Amsterdam te bevorderen. Hiertoe geeft het vier maandbladen en één jaarboek per jaar uit, organiseert excursies, symposia en in de maand oktober lunchlezingen.

Beëindiging kerkdiensten Christian Revival Church

Op 21 november jl. bereikte ons het bericht dat raadslid Nelly Duijndam (SP) in de gemeenteraad vragen had gesteld over de diensten van de Christian Revival Church in de Oosterkerk. Dit vanwege het standpunt van de CRC inzake homosexualiteit. Al de volgende dag kregen wij informeel van de gemeente, de eigenaresse van de Oosterkerk, te horen dat de aanwezigheid van de CRC in de Oosterkerk niet langer gewenst was. Meteen ook kreeg de zaak in de media een eigen dynamiek.

Artikel: ‘Het interieur van de Oosterkerk’

Lees hier het artikel dat David Mulder (bestuurslid van de Stichting Oosterkerk) over het interieur van de Oosterkerk schreef in de ‘Binnenstad‘ van maart/april. ‘Binnenstad’ is het tweemaandelijkse tijdschrift van de Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad: